Hem Maine Coon Katter Kattungar SE* Quiviraīs Kontakt Lšnkar
Maine Coon
Maine Coonen är en robust och storvuxen kattras. Den utvecklas långsamt och är inte färdigvuxen förrän i 4-5 års ålder.
Honorna brukar väga ca 4-6 kg och hanarna 5-8 kg.
Katten utvecklades i det kalla klimatet i nordöstra USA där bara de starkaste och de största jägarna kunde överleva.
Den har stora ögon och öron och ser och hör sina byten bra.
Tassarna är stora, runda och välpälsade och kan fungera som snöskor.
Till sättet är Maine Coonen väldigt hundlik, de vill vara med överallt och se vad den övriga familjen har för sig.
En Maine Coon har ofta väldigt lätt att komma överrens med andra djur, hund som katt.
Ett roligt särdrag hos Maine Coonen är att förutom det vanliga jamandet använder sig av ett kvittrande " brrp ", vilket man ofta hör när de är busiga eller ömhetstörstande och vill ha kontakt.
Det finns som sagt många myter om Maine Coonens uppkomst men troligast är att katten uppkom genom naturliga korsningar mellan långhåriga katter som sjömännen fört med sig till Maines hamnar från England och Skandinavien samt amerikansk huskatt.
1986 registrerades den första Maine Coonen inom Sverak.
Idag har den blivit en av Sveriges mest populära kattraser med över 1000 nya registreringar per år.